كنايه در كفش هاي مكاشفه: (بخشی از مقاله کفش های مکاشفه عزیزی از سجاد تال)

جا دارد به برخی از مباحث مشهود و پرکاربرد در کفش های مکاشفه بپردازیم. مباحثی مثل: کنایه، تشبیه، نوآفرینی، پارادوکس و ...، که در شناخت بیش تر شعر و حتّی اگر اغراق نباشد، فکر احمد، یاری رسان ما خواهد بود.

كفشججهاي مكاشفه، سرشار از كنايات گوناگون است و در مضامين و مفاهيم مختلف انديشهجهاي نو و بديع و امروزی، حتّي انديشه هاي شاعران پيشين، سربلند و ممتاز است، این کتاب مشحون از كنايه است، احمد در تركيب آفريني دستی توانا دارد.

كنايه به معني پوشيده سخن گفتن و ترك تصريح است (برای آکاهی بیش تر ر ک: احمد نژاد: معـاني و بيان،

ص 65، 1385).

| ادامه مطلب

بررسی ادبیّات و آرمان شعر مشروطه 

بخشهایی از مقاله ی  بررسی ادبیّات و آرمان شعر مشروطه از سجاد تال و همکاران در مجله ی تخصصی شعر

چکیده

انقلاب مشروطه به عنوان یک تحوّل مهمّ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ادبیّات معاصر حائز اهمّیت است. تحوّل در رخدادهای سیاسی و اجتماعی در این  دوران باعث تحوّلاتی در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شد و به تبع آن ساختارهای ادبی نیز از حیث فرم و محتوا متحوّل گردید.

این پژوهش به بررسی آرمان وطن دوستی در شعر انقلاب مشروطه می پردازد. روش پژوهش کتابخانه ای اسنادی است و مطالب پس از طبقهجبندی موضوعی، تحلیل و بررسی شدهجاند.

 این مقاله در سه بخش تنظیم شده، که به ترتیب به بررسی، تاریخ انقلاب مشروطیت ،تاثیر انقلاب مشروطه بر ادبیّات فارسی و در نهایت نقد و بررسی مضمون آرمانی وطن دوستی درشعر مشروطه به ویژه اشعار ملک الشّعرای بهار می پردازد.

مهم ترین نتایج این تحقیق عبارتند از:

-   تحوّلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر مستقیم بر روی ادبیّات انقلاب مشروطه داشته، که این تحوّلات ادبیّات را به سوی مردمی شدن سوق داده است.

-   در آرمان های شعر انقلاب مشروطه بعد سیاسی، قومی و مسائل مدنی پررنگ تر است.

-   وطن دوستی در شعر شاعران  مشروطه تبدیل به آرمانی حائز اهمّیت جدا از معنای وطن دوستی در گذشته شده است.

واژگان کلیدی:

آرمان گرایی، انقلاب مشروطه، شعر، وطن دوستی، بهار. 

| ادامه مطلب
شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین       روی دل با کاروان کربلا دارد حسین

از حریم کعبۀ جدّش به اشکی شست دست    مروه پشت سر نهاد امّا صفا دارد حسین

می برد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظیم     بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین

پیش رو راه دیار نیستی کافیش نیست    اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین

بس که محمل ها رود منزل به منزل با شتاب   کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین

رخت و دیباج حرم چون گل به تاراجش برند     تا به جائی که کفن از بوریا دارد حسین

بردن اهل حرم دستور بود و سرّ غیب     ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین

سروران ، پروانگان شمع رخسارش ولی    چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین

سر به قاچ زین نهاده راه پیمای عراق     می نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین

او وفای عهد را با سر کند سودا ولی     خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین

دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا    با کدامین سرکند ، مشکل دو تا دارد حسین

سیرت آل علی با سرنوشت کربلاست    هر زمان از ما یکی صورت نما دارد حسین

آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند     عزّت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین

دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت   داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین

بعد از اینش صحنه ها و پرده ها اشک است و خون    دل تماشا کن چه رنگین سینما دارد حسین

ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمه ای   گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین

دست آخر کز همه بیگانه شد دیدم هنوز     با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین

شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا     جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین

اشک خونین گو بیا بنشین به چشم "شهریار"      کاندرین گوشه عزائی بی ریا دارد حسین

| ادامه مطلب

تبررررربیییییک...تبریک به خودم... تبریک به شما... تبریک به همه... 

تبریک برای برتر و برگزیده شدن دوستان خوبم  

اسلام شاهمرادی و  

ابوذر کرد پور 

درجشنواره شعر منال و ملیوچگ  

در ایلام

       (با تشکّر از دوست خوبم صمد حسن نژاد)                                            

بارم بندی درس انشا و نگارش

 الف)بارم بخش سئوال های نگارشی (10 نمره ) :

1-     طرح سئوال از کادرهای رنگی نگارش بخش پایانی نوشتن      2 نمره

2-     معنی و مفهوم متون نظم یا نثر                                            1 نمره

3-     سئوال های نگارشی بخش نوشتن شامل موارد پیشنهادی ذیل:          7 نمره

-         جمله سازی با ترکیب های و واژه های زیبا و نشانه گذاری جمله ی مربوطه

-         کامل کردن عبارت های ناتمام در چند جمله یا سطر

-         نوشتن یک بند از دریافت یک تصویر

-          کاربرد مناسب نشانه های نگارشی در یک عبارت

-         تبدیل یک جمله ی زبانی به ادبی و بالعکس

-         آوردن صفات مناسب برای واژه ها

-         نوشتن معادل کلمات مصوّب فرهنگستان

-         و ...

تذکر: لطفا در نوشتن جمله های ناتمام یا تصویر نویسی حتما تعداد جملات و ارتباط معنایی آن ها با هم همراه با نشانه گذاری ذکر شود. و بارم بر اساس موارد خواسته شده تنظیم گردد.

ب) نوشتن موضوع انشا با رعایت معیارهای انشا نویسی .                                      10 نمره

| ادامه مطلب
| ادامه مطلب

به نام خدا

 از طرف انجمن ادبی ژوان حلوان سرپل ذهاب و با کمک و حمایت های شایسته ی تشکّر اداره ی آموزش و پرورش و کانون فرهنگی هنری شهید باهنر این شهرستان، یک دوره مسابقه ی ادبی  در دو قالب داستان و شعر  در سطح دانش آموزان متوسّطه ی اوّل و متوسّطه ی دوم شهرستان با موضوع  دهه ی فجر و آزاد برگزار می گردد.

مطالب در برگه ی آ ۴ و هر نفر حداکثر سه اثر به واحد امور تربیتی اداره آموزش و پرورش  یا انجمن ادبی ژوان حلوان(روزهای یک شنبه، ساعت ۱۵ تا ۱۷، در کانون باهنر سرپل ذهاب) تا تاریخ پانزدهم دی ماه۹۲، تحویل یا ارسال شود.

به دوازده نفر برتر(سه نفر داستان متوسّطه ی اوّل و سه نفر متوسّطه ی دوم و سه نفر شعر متوسّطه ی اوّل و سه نفر متوسّطه ی دوم)  جوایزی همراه با لوح تقدیر اهدا می گردد.

 با سپاس به ساحت مقدّستان

 انجمن ادبی ژوان حلون سرپل ذهاب

۱۳۹۲/۰۸/۲۲

آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی | چاپ | ۱۸ مهر ۱۳۸۶ مصوبه هفتصد و پنجاهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 26/4/1386

 ماده (1) : تعاریف ارزشیابی تحصیلی و تربیتی: ارزشیابی تحصیلی و تربیتی بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی یادگیری است که داوری و قضاوت در مورد آموخته ها و تغییر رفتار دانش آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی و پرورشی بر اساس آن صورت می پذیرد.

| ادامه مطلب

نبشـــــــــتن ز گفتن  مهم تر شـــــــناس

                    به گا ه نبشـــــــــــتن به جاي آر هوش              

سخن با قـلم چون قلــــــــــــم راست دار

                   به نيك و به بد در ســـخن سخت كوش                              

دو نوك قلم را مدان جــز دو چـــــــــــيز

                         يكي صرف زهــر و يكي محـــض نوش                                              

تو از نوش او زندگاني ســــــــــــــــــــتان

                            ز زهرش مكن جان شـــــيرين به جوش              

به گفـــــتن تو را گر خــــــــــــطايي فتد

                                 زبربط فــزونت بمالند گوش 

و گر در نبــــــشتن خطـــــــايي كني

                               سرت چون قلم دور مانــــــد ز دوش    

***

| ادامه مطلب
| ادامه مطلب

خدا فرموده: چهار چیز است كه اگر یكى از آنها به خانه اى درآید آن را ویران مى كند و با بركتْ هم آبادان نمى شود: خیانت، «دزدى»، شرابخوارى و زنا.

دزدی و انواع آن به طور معمول وقتی سخن از دزدی و سرقت به میان می آید، بالا رفتن از دیوار خانه مردم و یا دستبرد به بانک و مغازه طلا فروشی به ذهن ما خطور می کند. اما باید دانست که سرقت، مفهوم وسیعی دارد و گستره آن محدود به مصادیق گذشته نمی شود.گذر زمان و پدیدار شدن شاخه های جدید بشری، مفاهیم تازه ای را در زندگی انسان ایجاد کرده است که در پی آن سرقت نیز مفهوم گسترده تری خواهد یافت.

| ادامه مطلب

سال روز شهادت

امام جعفر صادق(ع)

تسلیت باد.

یا علی| ادامه مطلب
| ادامه مطلب
به همّت انجمن ادبی ژوان حلوان عصر چهارشنبه 5/4/1392مراسم یادبود شاعر فقید مریم حاتمی با حضور هنرمندان و اهالی فرهنگ دوست و هم چنین خانواده ی این شاعر در شهرستان سرپل زهاب برگزار شد.
جلسه با شعرخوانی مجری (میثم عاطفی نیا) و بحث او پیرامون مرگ و دغدغه و دل مشغولی انسان از اسطوره های نخستین تا اکنون شروع شد و نگاه شاعران به این پدیده که به طور کلّی به سه دیدگاه مرگ ستایانه، مرگ گریزانه و واقع گرایانه در تاریخ ادبیّات تقسیم می شود.
هنرمندان حاضر برای شعرخوانی و سخنرانی فراخوانده شدند و هر کدام حسّی و شوری در انداختند. در این میان ذکر خاطره هایی از این شاعر از دست رفته، جمع را تحت تاثیر قرار می داد. جهانبخش سلیمی‚ شبنم کریمی‚ آزاد نوروزی‚ رضا جمشیدی‚ سجاد تال‚ الهه حاتمی‚ فروزان حسینی‚ صابر دارابی‚ جلیل الیاسی‚ طیبه کریمی‚ نسرین بیگی‚ سمیرا مرادی‚ جلیل عمران پور‚ رضا همّتی‚ حسن شاه محمّدی‚ مهدی ییلاقی‚ فرحناز حسینی به ترتیب در جایگه قرار گرفتند.
 آن چه بیش تر جلب توجّه می کرد استقبال خوب و فضای گرم و صمیمی مراسم بود که حاضرین را تا ثانیه های پایانی در سالن نگه داشت.
با تشکّر ویژه از اداره ی آموزش و پرورش و کانون شهید باهنر که همکاری لازم را انجام دادند.

بانو حاتمی شاعر سرپل ذهابی با مجموعه ی چاپ شده ی«اشک های گل آلود یک الهه» در سال 1389 روی در نقاب خاک کشید. شعرش زنده و یادش گرامی...
| ادامه مطلب

ریشه‌ی واژه

واژه‌ی حکایت برگرفته از واژه‌ی محاکات به معنای مشابه کسی یا چیزی شدن، مانند چیزی را به گفتار یا کردار آوردن است (همتراز محاکات، یعنی؛ mimesis از ریشه‌ی mime یونانی‌ست که واژه‌ی فارسی «میمون» را می‌توان همریشه با آن دانست، میمون در باور ما تقلیدکننده است.). از این‌رو می‌توان حکایت را شبیه سازی‌ای تخیلی از دنیا دانست.

حکایت چیست؟

حکایت نوعی از داستان کوتاه است که در آن درس یا نکته ای اخلاقی نهفته است. این درس یا نکته بیشتر در پایان حکایت بر خواننده آشکار می‌شود. شخصیت‌های حکایت آدم ها، حیوانات یا اشیای بی‌جانند. زمانی که حیوانات شخصیت حکایتند، مانند انسان‌ها سخن می گویند و احساسات انسانی از خود نشان می دهند

| ادامه مطلب

بخش هایی از سروده ی بلند «سال نهم هجرت» از ویکتور هوگو:
احساس می‌کرد، زمان مرگش فرا رسیده است 
آن‌چنان با وقار و شکوهمند بود که به ملامت کسی بر نمی‌خاست 
چون در کوچه‌ها قدم می‌زد رهگذران از هر سو سلامش می‌گفتند 
و او، به مهربانی، پاسخ می‌داد 
هنوز در محاسن سیاهش، بیست تار موی سپید نبود،»

...

| ادامه مطلب

بزرگداشت بانوی شعر شهرمان

مرحوم مریم حاتمی

چهارشنبه

1392/04/05

ساعت17

در

کانون شهید باهنر سرپل ذهاب

میزبان:انجمن ادبی ژوان حلوان

سرپل ذهاب


خالی شده ز دفتر شعرم هوای تو


                        آن حسّ با تو بودن و میل لقای تو


نشکستی آن غرور درونت نیامدی


                        من تا ابدبه حسرت مهر و وفای تو
***

| ادامه مطلب

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری) (زادهٔ ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ خورشیدی در نیشابور - درگذشته ۱۲ آذر۵۱۰ خورشیدی در نیشابور)[۳] که خیامی و خیام نیشابوری و خیامی النیسابوری[۴] هم نامیده شده‌است، فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس ورباعی سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی او است و لقبش «حجةالحق» بوده‌است؛[۵]

| ادامه مطلب

| ادامه مطلب

 تولّد حضرت زهرا (س)،

روز مادر 

و 

روز زن 

و نیز روز معلّم 

و کارگر 

مووووووووباااااااااااااااارَََََ َ َ َک.

نبشـــــــــتن ز گفتن  مهم تر شـــــــناس

                    به گا ه نبشـــــــــــتن به جاي آر هوش              

سخن با قـلم چون قلــــــــــــم راست دار

                   به نيك و به بد در ســـخن سخت كوش                              

دو نوك قلم را مدان جــز دو چـــــــــــيز

                         يكي صرف زهــر و يكي محـــض نوش                                              

تو از نوش او زندگاني ســــــــــــــــــــتان

                            ز زهرش مكن جان شـــــيرين به جوش              

به گفـــــتن تو را گر خــــــــــــطايي فتد

                                 زبربط فــزونت بمالند گوش 

و گر در نبــــــشتن خطـــــــايي كني

                               سرت چون قلم دور مانــــــد ز دوش    

***


| ادامه مطلب

گاهی برخی از رسوم بین ملل مختلف در عین دوری چنان به هم نزدیکند که نشان از خاستگاه مشترکی دارند.

مراسم جشن هالویین که در کشورهای اروپا و آمریکا و هم اکنون تقریبا در بسیاری از کشورهای دنیا برگزار می شود، جشنی است که به طور کامل با چهارشنبه سوری ما ایرانیان همانند است.

آخرین روز ماه اکتبر (نهم آبان ماه) زمان برگزاری این جشن در کشورهای اروپایی و آمریکایی است که به نام هالووین (Halloween) یعنی روز همه ی مقدّسین معروف است.

| ادامه مطلب

سلام.


30 ثانیه فقط بخند... بخند... بخند... بخند... بخند...

 بخند...


سال نو شادمان و شاد باشید.

سین هفتم

سیب سرخی‌ست،

حسرتا

که مرا

نصیب

از این سفره‌ی سنّت،

سروری نیست.

شرابی مردافکن در جام هواست،

شگفتا

که مرا

بدین مستی

شوری نیست.

سبوی سبزه‌پوش

در قاب پنجره_

آه

چنان دورم

که گویی جز نقش بی‌جانی نیست.

و کلامی مهربان

در نخستین دیدار بامدادی_

فغان

که در پس پاسخ و لب‌خند

دل خندانی نیست.

بهاری دیگر آمده است

آری

امّا برای آن زمستان‌ها که گذشت

نامی نیست

نامی نیست.

(احمد شاملو)

| ادامه مطلب

در صورت بازنشدن پاور پوینت، کلیک راست و سپس بازشدن در برگه ی جدید.

| ادامه مطلب

عصر شعر پروین

(بزرگ داشت پروین اعتصامی)

با حضور انجمن های ادبی کرمانشاه، قصر شیرین و گیلان غرب.

 میزبان: اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری انجمن ادبی ژوان حلوان سرپل ذهاب.

زمان:چهارشنبه، ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، ساعت ۱۵

مکان اداره ی فرهنگ و ازشاد اسلامی سرپل.

تنها مدّت کمی به اواخر بهمن ماه و اواسط ماه فوریه باقی مانده که روز عشق فرنگی (ولنتاین) و روز عشق ایران باستان(سپندارمذگان) یا همان ولنتاین ایرانی به فاصله ی چهار روز از هم قرار دارند؛ یعنی ۲۵ بهمن ماه (ولنتاین) و ۲۹ بهمن ماه (سپندارمذگان)...

سپندارمذگان و ولنتاین بر همه مبارک.

| ادامه مطلب